Melody - Chiếc Đèn Ông Sao Remix - Dj M78

Melody - Chiếc Đèn Ông Sao Remix - Dj M78

  • 5 Năm Trước
Trần Hoàng Minh Ken
Trần Hoàng Minh Ken

Track List

Chiếc đèn ông sao sao năm cánh tươi màu.Cán đây rất dài cán cao quá đầu.
Em cầm đèn sao em hát vang vang. Đèn sao tươi màu của đềm rằm liên hoan !
Tùng rinh rinh, tùng tùng tùng rinh rinh ! Đây ánh sao vui chiếu xa non ngàn. Tùng rinh rinh, rinh rinh tùng rinh rinh. Ánh sao Bác Hồ toả sáng nơi nơi !
Đây đèn ông sao sao năm cánh tươi vàng. Ánh sao sáng ngời chiếu miền non ngàn.
Em cầm đèn sao em hát vang vang. Đây ánh hoà bình đuổi xua loài xâm lăng !
Tùng rinh rinh, tùng tùng tùng rinh rinh ! Đây ánh sao vui chiều xa non ngàn. Tùng rinh rinh, rinh rinh tùng rinh rinh. Ánh sao Bác Hồ toả sáng nơi nơi !

0 bình luận

  • Không tìm thấy bình luận nào
/

Tiếp theo

Clear